Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > aniversări
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
        


ANIVERSAREA CENTENARULUI ROMÂNIEI ȘI A PRIMULUI RĂZBOI MONDIALCadrul legislativ

HG nr. 821 din 2015 privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial
   
HG nr. 305 din 2016 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 821 din 2015
   
HG nr. 465 din 2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR

 

 

 

 

 

Informațiile au fost furnizate de: Cioban Simona, în data de 18.10.2016