Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím Mellékletek
2017. január 16.-i
1. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács Elnökének, Maros megye 2016. évi költségvetésének 20.000 lejes összeggel való megnövelésére vonatkozó 405/29.12.2016. számú Rendelkezésének az érvényesítésére vonatkozóan

rendelet
beszámoló
1. melléklet
2. melléklet
2017. január 16.-i
2. számú HATÁROZAT

A fejlesztési szakasz hiányának, a 2015. évi helyi költségvetési többletből való, 2016.12.31.-i végleges fedezésére vonatkozóan

 
2017. január 16.-i
3. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói állásának az ideiglenes betöltésére vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
4. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács 2016. június 24.-i 84. sz. Határozatával megválasztott mandátumvizsgáló bizottság összetételének a megváltoztatására vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
5. számú HATÁROZAT

Socotar Gheorghe-Dinu úr megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének megállapításáról

 
2017. január 26.-i
6. számú HATÁROZAT

Csép Eva Andrea asszony megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének megállapításáról

 
2017. január 26.-i
7. számú HATÁROZAT

Kedei Pál-Előd úr megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítéséről

 
2017. január 26.-i
8. számú HATÁROZAT

A megye köztulajdonába tartozó, Marosvásárhely municípiumban, a Városháza utca 2. sz. alatti ingatlanban található, egyik helyiségnek ingyenes használatba adására vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
9. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely municípiumban, Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatti ingatlanban található 4179. sz. orvosi rendelő rendeltetésű helyiséget érintő intézkedésekre vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
10. számú HATÁROZAT

A marosvásárhelyi Mărăşeşti tér 13. sz. alatti, a megyei köztulajdonhoz tartozó ingatlan bizonyos helyiségeinek a Román Vöröskereszt Társaság számára történő ingyenes használatba adási idejének meghosszabbítására vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
11. számú HATÁROZAT

A DJ 153 F Lándor-Magyarbükkös-Magyarózd ingatlan 0+000-9+360 km leválasztásának a jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
12. számú HATÁROZAT

A Maros SMIDS keretében létrehozott infrastruktúrának a működtetésének a kezelésére vonatkozó egyes megbízói szerződéseknek az odaítélését koordináló és felülvizsgáló bizottság létesítésére vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
13. számú HATÁROZAT

A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő okirat megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

melléklet
2017. január 26.-i
14. számú HATÁROZAT

Az előző évek folyamán összegyűlt 147.280.671,75 lejes többletnek a beruházási költségek finanszírozására és a kassza hiányok fedezésére való 2017. évi felhasználására vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
15. számú HATÁROZAT

A fejlesztési szakasz hiányának a 2015. évi helyi költségvetési többletből való 2016.12.31.-i végleges fedezésére vonatkozó 2/16.01.2017. sz. Határozat módosítására vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
16. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények és Maros megye saját költségvetését megillető, 2017. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjak jóváhagyására vonatkozó 201/21.12.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1. sz. Mellékletének a módosítására vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
17. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő egyes kulturális közintézmények egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 164/30.10.2014. sz. Határozatának a Maros Megyei Tanácsnak, az utólagos módosításokkal, a 2. és 4. mellékleteinek a módosításához

1. melléklet
2. melléklet
2017. január 26.-i
18. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének a módosítására vonatkozóan

melléklet
2017. január 26.-i
19. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói közhivatali tisztség elfoglalásának a versenyvizsga bizottságában, a Maros Megyei Tanácsot képviselő személynek a megnevezésére vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
20. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

melléklet
2017. február 23.-i
21. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, egyes közegészségügyi egységeknél a vezetőtanács létrehozására vonatkozó 95/31.07.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatának módosítására és kiegészítésére

 
2017. február 23.-i
22. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Állami Filharmónia Szervezeti és Személyzeti felépítését és a Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó 30/2012. február 29.-i Határozatának a Maros Megyei Tanácsnak, az utólagos módosításokkal, az 1. és 2. mellékleteinek a megváltoztatásra vonatkozóan

1. melléklet
2. melléklet
2017. február 23.-i
23. számú HATÁROZAT

A Maros megyei gimnáziumi speciális oktatás iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan, a 2017-2018-as tanévre

melléklet
2017. február 23.-i
24. számú HATÁROZAT

A Maros megyei líceumi speciális oktatás iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan, a 2017-2018-as tanévre

melléklet
2017. február 23.-i
25. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadás Központ szintjén létrehozott Iskolai környezetben elkövetett erőszak megelőzési és elhárítási bizottságba, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a kinevezésére vonatkozóan

 
2017. február 23.-i
26. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

kiegészítés
melléklet