Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > anunțuri
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
 
  Invitație
     
  REZULTATUL FINAL al evaluării anuale a managementului aplicat unor instituții publice de cultură ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș
     
  Consiliul Județean Mureș organizează în intervalul 19-24 aprilie 2017, concurs de ocupare, prin recrutare, a unor funcții contractuale vacante la Serviciul Administrativ Intervenții - Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș
     Rezultatul selecției dosarelor
     Rezultatul soluționării contestațiilor
     Rezultatul probei scrise / probei practice
     Rezultatul final
     
  Consiliul Județean Mureș organizează în intervalul 27-30 martie 2017, concurs de ocupare prin recrutare a funcției publice vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, vacantă în cadrul Serviciului Juridic la Direcția Juridică și Administrație Publică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș   << Termenul limită de depunere a dosarelor: 15.03.2017 >>
     Rezultatul selecției dosarelor
     Rezultatul probei scrise     Comunicat
     Rezultatul probei interviu
     Rezultatul final al concursului
     
  Raport de evaluare a impactului achiziției publice având ca obiect prestarea de Servicii de comunicare publică în mass-media, în perioada 15 ianuarie 2016 - 17 ianuarie 2017
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Județean Mureș
     
  Documentația de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică în mass-media
     
  Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, titular al proiectului anunță publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a etapei de încadrare nr. 14/19.06.2014 pentru proiectul: "Ro-NET - Construirea unei infrastructuri naționale de broadband in zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale" propus a fi implementat la nivel național care nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate
     
  Documentația de atribuire a acordului - cadru de prestări servicii având ca obiect "Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din zona Reghin (Lotul nr.2) și zona Gănești (Lotul nr. 4) din județul Mureș, în perioada 2016-2020"
     
  Documentația de atribuire a contractului de achiziție publică de "Furnizare mere pentru elevii din clasa pregătitoare și elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat acreditat/autorizat din județul Mureș pentru anul școlar 2015-2016"
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sîngeorgiu de Mureș prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>
     
  Documentația de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanțarea și prefinanțarea unor proiecte de interes județean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentația de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes județean