Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
 
  Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre Regulamentul privind condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe domeniul public al Judeţului Mureş, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Mureş şi stabilirea unor măsuri în vederea aplicării acestuia (arhivă .zip, aprox. 5MB)
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.512/2017 privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă
     
  Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre taxele şi tarifele la instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş
     
  Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului Judeţean Pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş:
REZULTATUL etapei de analiză a proiectului de management depus pentru concursul de director-manager al Centrului Judeţean Pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş
REZULTATUL etapei de susţinere a proiectului de management depus pentru concursul de director-manager al Centrului Judeţean Pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş
REZULTATUL FINAL
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 16 august 2017, concurs de ocupare prin recrutare a funcţiei publice de consilier clasa I, grad profesional debutant, vacant în cadrul Serviciului Urmărirea Lucrărilor – Direcţia Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
    Rezultatul probei scrise
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în intervalul 20-25 iulie 2017, concurs de ocupare, prin recrutare, a unor funcţii contractuale vacante la Serviciul Administrativ Intervenţii - Direcţia Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
    Rezultatul selecţiei dosarelor
    Rezultatul probei practice
    Rezultatul final
     
  Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre Planul Local de Acțiune pentru Mediu pentru perioada 2016-2022
     
  REZULTATUL FINAL al evaluării managementului aplicat Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, la finalul contractului de management
     
  REZULTATUL FINAL al evaluării anuale a managementului aplicat unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş
     
    Achiziţia de servicii de asistenţă socială cu cazare pentru persoane cu dizabilităţi
Anunț de participare  << Solicitare de clarificare nr. 1 >>
Fișa de date
Caietul de sarcini
Formulare
Model de contract
Procedura operațională
Raportul procedurii
     
    Achiziţia de servicii rezidenţiale pentru copii separaţi temporar sau definitiv de părinţi, cu măsură de protecţie în sistemul de ocrotire specială din judeţul Mureş
Anunț de participare  << Solicitare de clarificare nr. 1 >>
Fișa de date
Caietul de sarcini
Formulare
Model de contract
Procedura operațională
Raportul procedurii
     
    Achiziţia de servicii rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie din judeţul Mureş
Anunț de participare
Fișa de date
Caietul de sarcini
Formulare
Model de contract
Procedura operațională
Raportul procedurii
     
    Achiziţia de servicii sociale de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă pentru copii şi tineri aflaţi în sistemul public de protecţie specială din judeţul Mureş
Anunț de participare
Fișa de date
Caietul de sarcini
Formulare
Model de contract
Procedura operațională
Raportul procedurii
     
  Anunţ de participare pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017 pentru activităţi non-profit de interes judeţean
     
  Raport de evaluare a impactului achiziţiei publice având ca obiect prestarea de Servicii de comunicare publică în mass-media, în perioada 15 ianuarie 2016 - 17 ianuarie 2017
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică în mass-media
     
  Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a etapei de încadrare nr. 14/19.06.2014 pentru proiectul: "Ro-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband in zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale" propus a fi implementat la nivel naţional care nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sîngeorgiu de Mureş prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>   <<mai 2017>>   <<iunie 2017>>
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean