Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > legislație
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
        

Legislație

Constituția României
Legea administrației publice locale (legea 215/2001)
Legea privind transparența decizională în administrația publică (legea 52/2003)
Legea privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a  funcțiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea și sanctionarea corupției (legea 161/2003)
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Statutul funcționarului public (Legea 188/1999)
Codul de conduită al funcționarilor publici (Legea nr.7/2004)
Legea privind liberul acces la informațiile de interes public (Legea 544/2001)
Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ
  

 

Responsabil cu actualizarea informatiilor: Farkas Adriana
Actualizarile au fost furnizate de: Farkas Adriana, in data de 1.04.2011, 22.01.2013